Bez jakich instalacji elektrycznych nie może się obyć żaden budynek?

Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym

W skład instalacji elektrycznej wchodzą zespoły urządzeń, aparatów i osprzętu elektrotechnicznego niskiego napięcia, zapewniające odbiorcom dostawę energii elektrycznej. W budownictwie mieszkaniowym instalacje elektryczne stanowią integralną część wyposażenia budynku i w znacznym stopniu warunkują jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Bezpieczeństwo i komfort użytkowania mieszkania zależy od sprawnego funkcjonowania instalacji elektrycznej. Dlatego instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby spełniały wymagania dotyczące mocy zapotrzebowanej, były sprawne i zapewniały określony komfort życia mieszkańców.

Rodzaje instalacji elektrycznych w budynkach

Biorąc pod uwagę zasilane odbiorniki, instalacje dzieli się na oświetleniowe i siłowe. Instalacje oświetleniowe obejmują urządzenia zasilające źródła światła oraz przenośne urządzenia grzewcze. Instalacje siłowe zasilają urządzenia grzewcze, podgrzewacze wody i odbiorniki o dużej mocy, a także trójfazowe kuchenki grzewcze. Ze względu na różne sposoby montażu wyróżnić można trzy rodzaje instalacji, które różnią się między sobą miejscem montażu. Instalacja wtynkowa wykonywana na powierzchni ściany, tuż pod warstwą tynku o grubości ok. 5 mm. Montaż odbywa się na nieotynkowanej ścianie, a kable mocowane są za pomocą drutów, gwoździ i klamer. Instalacja podtynkowa  montowana jest w rowkach tworzonych w ścianie, w których umieszcza się specjalne rurki. To właśnie w nich znajdą się później przewody elektryczne. Ścianę tynkuje się po zamontowaniu rurek. Instalacja nadtynkowa stosowana jest najczęściej w pomieszczeniach, w których wygląd ściany nie ma istotnego znaczenia, np. w piwnicach czy garażach. Takie instalacje stosuje się również w listwach podłogowych. W zależności od miejsca występowania wyróżnić można instalacje przemysłowe – stosowane w zakładach przemysłowych, wytwórczych i wydobywczych; nieprzemysłowe, które mają swoje zastosowanie w budownictwie ogólnym oraz instalacje w rolnictwie i ogrodnictwie.

Sprawne funkcjonowanie instalacji elektrycznych zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania mieszkania. Dlatego ich zaprojektowanie, wykonawstwo oraz montaż instalacji należy zlecić doświadczonej firmie.