Jakie funkcje pełnią stacje transformatorowe?

Obecnie stacje transformatorowe są bardzo często stawiane w sieci 15 lub 20 kV pozwalające na zmianę średniego napięcia na niskie (420V). Zobaczmy, z czego składa się stacja transformatorowa, jak się dzieli oraz gdzie znajduje zastosowanie?

Czym jest stacja transformatorowa?

Stacja transformatorowa służy do transformacji energii elektrycznej dla różnych poziomów napięć. Zbudowana jest z transformatora, rozdzielni średniego napięcia, niskiego napięcia oraz urządzeń pomocniczych. Wyróżnia się kilka rodzajów stacji trafo. Wyróżnić można stacje słupowe (napowietrzne), wnętrzowe, kontenerowe, małogabarytowe (miejskie wolnostojące) oraz mobilne (przewoźne). Trafostacje słupowe SN/nN często stosowane są na budowie jako zasilanie tymczasowe, w zamian za nie budowane są stacje prefabrykowane (małogabarytowe).

Jak i gdzie zbudować stacje transformatorowe?

Żeby dobrać stacje transformatorowe do potrzeb klienta końcowego, konieczna jest znajomość obecnych i przyszłych warunków w sieci elektroenergetycznej, jaka ma powstać. Trzeba określić moc zapotrzebowaną, spodziewane minimalne i maksymalne obciążenie, liczbę odbiorców, a także lokalizację pod przyszłą budowę stacji transformatorowej.

Jakie funkcje pełnią trafostacje?

Dzięki transformatorom i liniom energetycznym WN możliwe jest przesyłanie energii wysokiego napięcia z elektrowni na duże odległości. Następnie „zamiana” jej w GPZ (Głównych Punktach Zasilania) przy użyciu transformatorów WN/SN na średnie napięcie i przesył po liniach średniego napięcia dalej. By później z wykorzystaniem stacji transformatorowych SN/nN i zamontowanych w nich transformatorów obniżyć napięcie ze średniego na niskie, jakie używane jest przez odbiorców końcowych. Stacje transformatorowe SN/nN są montowane w zakładach przemysłowych, wydobywczych, do zasilania gospodarstw rolniczych, osiedli i domów jednorodzinnych, a także na placach budowy czy też w miejscach obsługi stacji kolejowych i tramwajowych. Dzięki prawidłowo zbudowanym stacjom dostawa energii może się odbywać w sposób niezakłócony i co ważne stabilny, bezpieczny dla odbiorcy końcowego. Pozwalają one obniżać koszty poboru energii elektrycznej, dając pełną kontrolę nad zużyciem energii.