Jakie standardy muszą spełniać sieci średniego napięcia?

Podstawowe standardy sieci średniego napięcia

 

Jednym z najważniejszych wymogów dotyczących zarówno sieci średniego napięcia, jak i innych sieci elektroenergetycznych, są oczywiście względy bezpieczeństwa. Sieci te muszą bowiem koniecznie zostać wyposażone w odpowiednie urządzenia zapobiegające pożarom, porażeniom elektrycznym oraz przepięciom i oddziaływaniem szkodliwych substancji oraz pola elektromagnetycznego. W kontekście ochrony przeciwpożarowej sieci średniego napięcia muszą przede wszystkim zostać wyposażone w odpowiedniego rodzaju urządzenia gaśnicze. Według wytycznych zgodnych z normą N11 należy w sieciach SN zastosować także specjalne ograniczniki zapobiegające przepięciom w sieci oraz układy łukoochronne.

 

Odnośnie norm, jakie muszą koniecznie spełniać linie sieci SN, należy również wspomnieć o ich odpowiedniej budowie. Konstruując napowietrzne linie sieci SN, trzeba bowiem zastosować przede wszystkim wysokiej jakości słupy i fundamenty (m.in. strunobetonowe lub drewniane żerdzie), a także odpowiednie oznakowanie. Przewody występujące w sieciach SN są zarówno niepełnoizolowane, jak i pełnoizolowane, a sam izolator wybiera się w zależności od funkcji, jaką będzie pełnić. Budując napowietrzną sieć SN, musimy również pamiętać o wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, który także będzie spełniał swoje określone normy.