Rola i znaczenie instalacji odgromowych

instalacja odgromowaWyładowania atmosferyczne, powszechnie znane jako pioruny, to zjawiska pogodowe, które są bardzo groźne dla człowieka i budynków. Często dochodzi do tego, że powodują pożary domów i budynków gospodarczych. Z tego powodu bardzo istotne jest odpowiednie zabezpieczenie budowli przed możliwymi skutkami piorunów. Najbardziej znaną i jednocześnie najskuteczniejszą metodą ochrony przed piorunami są instalacje odgromowe.

Jakie zadanie mają instalacje odgromowe?

Wszystkie ostro zakończone elementy przewodzące, przykładowo metalowe elementy dachu lub ściany, które wystają poza jednolity zarys budynku, mogą stanowić naturalne źródło wyładowań elektrycznych w zjonizowanym powietrzu. Instalacje odgromowe mają za zadanie chronić obiekty mieszkalne i ich mieszkańców przed pożarami i porażeniem pioruna. W instalacjach odgromowych stosuje się zwody naturalne lub sztuczne, które odpowiadają za jak najszybsze zwiedzenie pioruna ku gruntowi.

 

Rodzaje instalacji odgromowych

Instalacje odgromowe dzielą się na pasywne i aktywne. Dotychczas najpopularniejsze były modele pasywne wykorzystujące zwody niskie poziome, które wymagają użycia dodatkowej sieci przewodów na znacznej części połaci dachu. W instalacjach tego typu używa się uziomu otokowego, dzięki czemu każdy element, który może być miejscem przywołania pioruna, zostaje uziemiony. Instalacje aktywne bazują natomiast na zwodach wysokich lub podwyższonych, które wystają wysoko ponad obiekty budowlane. Ich zadaniem jest ściąganie powstających wyładowań wprost na głowicę aktywną piorunochronu. W tym przypadku wystarczy jedynie zastosować jeden przewód odprowadzający.

Ze względu na miejsce umieszczenia instalacji odgromowej, można je podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. O ile instalacje zewnętrzne chronią budynek i ludzi w nim przebywających przed wyładowaniami atmosferycznymi, o tyle nie chronią one urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W tym celu świetnie sprawdzają się instalacje wewnętrzne. Ich celem jest eliminacja zjawisk nazywanych przepięciami. Instalacja odgromowa wewnętrzna wyrównuje potencjały między wszystkimi instalacjami w obiekcie, w efekcie czego zmniejsza się ryzyko ich uszkodzenia.