Zasady BHP przy pracach związanych z budowaniem sieci elektroenergetycznych

kontrola bhpSieć elektroenergetyczna jest zespołem połączonych, współpracujących ze sobą linii napowietrznych i  kablowych, stacji transformatorowo – rozdzielczych oraz  łączników, dławików, kondensatorów i urządzeń pomocniczych. Jest przeznaczona do przesyłania energii elektrycznej z  elektrowni do  dużych węzłów odbiorczych i rozdzielania jej pomiędzy odbiorców. Wszędzie gdzie mamy do czynienia z pracą przy energii elektrycznej konieczne jest zastosowanie się do zasad BHP.

Bezpieczeństwo przy pracach z siecią elektroenergetyczną

Podczas montowania instalacji elektrycznych należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ porażenie prądem może skończyć się śmiercią pracownika.  Specjalistyczne urządzenia powinny być obsługiwane wyłącznie przez osoby do tego przeszkolone. Niektóre prace, jak wymiana wkładek bezpiecznikowych w obwodach, które nie osiągają więcej niż 1 kilowata, można wykonywać bez odłączania napięcia. Jednak w większości przypadków niezbędne jest odłączenie dopływu zasilania.

Instalacje elektryczne są montowane w każdym budynku. Ważne, aby projekt oraz montaż wykonali profesjonaliści, ponieważ złe wykonanie może doprowadzić do pożaru. Elektrycy po zakończonym montażu powinni skorzystać z przekaźników bezpieczeństwa. Takie urządzenia alarmują w przypadku nagłego wzrostu temperatury oraz niebezpiecznego wzrostu obciążenia lub automatycznie odcinają dopływ prądu. Eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i niskoprądowych jest możliwa po dokonaniu pomiarów kontrolnych, rozruchu i odbiorów.

Bezpieczna praca przy liniach wysokiego napięcia

Montaż lub naprawa linii elektroenergetycznych wiąże się z pacą na wysokości. Elektromonter powinien posiadać specjalne zabezpieczenie w postaci pasów lub jeśli nie ma takiej możliwości – nosić kask ochronny, który zabezpiecza głowę przed ewentualnym upadkiem. Nikt nie może przebywać bezpośrednio pod miejscem pracy elektromontera, ponieważ możliwy jest upadek któregoś z ciężkich narzędzi.