Blog

Zasady BHP przy pracach związanych z budowaniem sieci elektroenergetycznych

Zasady BHP przy pracach związanych z budowaniem sieci elektroenergetycznych

Sieć elektroenergetyczna jest zespołem połączonych, współpracujących ze sobą linii napowietrznych i  kablowych, stacji transformatorowo – rozdzielczych oraz  łączników, dławików, kondensatorów i urządzeń pomocniczych. Jest przeznaczona do przesyłania energii elektrycznej z  elektrowni do  dużych węzłów odbiorczych i rozdzielania jej pomiędzy odbiorców. Wszędzie gdzie mamy do czynienia z pracą