POMIARY ELEKTRYCZNE I TERMOWIZYJNE - WOLSZTYN

Pomiary elektryczneNieprawidłowo zamontowana instalacja elektryczna może doprowadzić do pożaru i skutkować dużymi stratami mienia. Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym klientom, wykonujemy pomiary elektryczne i termowizyjne. Ich celem jest ustalenie, czy instalacja oraz urządzenia znajdujące się w budynku nie stanowią zagrożenia. Mamy fachową wiedzę podpartą latami doświadczeń, oraz dysponujemy urządzeniami, które pozwalają na skuteczną ocenę systemów.


Wykonujemy pomiary:

 • termowizyjne instalacji elektrycznej,
 • uziemienia,
 • natężenia oświetlenia ulicznego,
 • natężenia oświetlenia miejsc pracy,
 • stanu izolacji przewodów,
 • skuteczności zerowania,
 • zadziałania wyłączników różnicoprądowych,
 • zadziałania wyłączników PPoż

 

KIEDY NALEŻY WYKONYWAĆ POMIARY ELEKTRYCZNE?

Sprawdzanie stanu instalacji elektrycznej powinno być wykonywane zawsze przed oddaniem do użytkowania budynku, w którym montowano albo modernizowano tego rodzaju instalację. Pomiary należy także wykonywać po różnego rodzaju zdarzeniach związanych z działaniem sił natury: po pożarach oraz powodziach, silnych wyładowaniach atmosferycznych i intensywnych opadach.


Ponadto polskie prawo nakłada obowiązek okresowego przeprowadzania pomiarów. Najczęściej ich terminy wynikają z rodzaju zamontowanej instalacji i dokonuje się ich nie rzadziej niż raz do roku. Bez względu na wskazania producentów instalacji, pomiary obowiązkowo przeprowadza się również co pięć lat.

 

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEPROWADZANIE POMIARÓW?

Polskie prawo budowlane nakłada obowiązek przeprowadzania pomiarów konkretnych elementów instalacji elektrycznych. Do ich organizowania zobligowani są:

 • Dostawcy instalacji elektrycznej — sprawdzanie instalacji w zakresie przyłącza, złącza oraz liczników znajdujących się w budynku.
 • Właściciele lub zarządcy budynku — weryfikowanie m.in. aparatury rozdzielczej i sterowniczej, systemów bezpieczeństwa oraz urządzeń zasilających.
 • Użytkownicy lub właściciele lokalu — kontrola instalacji m.in. bezpieczników topikowych, gniazdek elektrycznych oraz odbiorników będących na wyposażeniu mieszkania.