Usługi elektroenergetyczne

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmujemy się realizacją usług elektroenergetycznych na terenie całego kraju. Posiadamy 31 lat doświadczenia w branży i doskonale wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Każdy z naszych pracowników posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie modernizacji w sieciach wysokonapięciowych. Regularnie uczestniczymy w szkoleniach branżowych, co pozwala nam być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w przepisach oraz nowinkami technicznymi, ułatwiającym prace w naszej branży.

Nasze usługi obejmują wykonawstwo:

 • linie kablowe i napowietrzne NN i SN
 • stacje transformatorowe
 • rozdzielnie
 • projekty elektryczne
 • instalacje elektryczne
 • pomiary elektryczne
 • instalacje odgromowe
 • prace w technologii prac pod napięciem (PPN).​


Partycypacja w programach unijnych

Nasze przedsiębiorstwo cieszy się pozycją lidera w branży i dlatego jesteśmy wybierani do współpracy w realizacji programów regionalnych, które są finansowane ze środków Funduszu Europejskiego. Aktualnie działamy w ramach projektu „Innowacyjna metoda ograniczania przerw w dostawie energii elektrycznej podczas trwania prac remontowych, modernizacyjnych i masowych awarii w liniach napowietrznych przez zastosowanie systemu bocznikującego”.

 

O projekcie

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności. Dzięki realizacji projektu firma poszerzyła zakres swojej działalności o innowacyjne usługi zwiększające niezawodność dostaw energii elektrycznej przy pomocy Systemu Bocznikującego:

 

 • polegająca na zabudowie Systemu Bocznikującego przy modernizacji lub remoncie napowietrznej linii energetycznej
 • polegająca na zabudowie Systemu Bocznikującego w celu zapewnienia zasilania na czas usunięcia awarii napowietrznej linii energetycznej
 • polegająca na zabudowie Systemu Bocznikującego jako zasilanie tymczasowe np. placu budowy, organizacja imprezy masowe.

Jeżeli poszukujesz sprawdzonego partnera do realizacji zadań głównego wykonawcy linii wysokiego napięcia lub podobnych, to skontaktuj się z naszą firmą.

 

 

Flagi i godło