Usługi

Usługi elektroenergetyczne

Realizujemy roboty i usługi w generalnym wykonawstwie:

 • linie kablowe i napowietrzne NN i SN
 • stacje transformatorowe
 • rozdzielnie
 • projekty elektryczne
 • instalacje elektryczne
 • pomiary elektryczne
 • instalacje odgromowe
 • prace w technologii prac pod napięciem (PPN).​
 • przepusty pod drogami
 • usługi koparkami
 • usługi podnośnikami koszowymi
 • usługi dźwigami

Firma Rak Henryk Rak realizuje projekt pt. Innowacyjna metoda ograniczania przerw w dostawie energii elektrycznej podczas trwania prac remontowych, modernizacyjnych i masowych awarii w liniach napowietrznych przez zastosowanie systemu bocznikującego” .

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności. Dzięki realizacji projektu firma poszerzyła zakres swojej działalności o innowacyjne usługi zwiększające niezawodność dostaw energii elektrycznej przy pomocy Systemu Bocznikującego:

 • polegająca na zabudowie Systemu Bocznikującego przy modernizacji lub remoncie napowietrznej linii energetycznej
 • polegająca na zabudowie Systemu Bocznikującego w celu zapewnienia zasilania na czas usunięcia awarii napowietrznej linii energetycznej
 • polegająca na zabudowie Systemu Bocznikującego jako zasilanie tymczasowe np. placu budowy, organizacja imprezy masowe.

Firma udoskonaliła również usługi:

 • zakres usług świadczonych agregatem zwiększył się o możliwość wykorzystania przy pracach agregatu o mocy 160kVA
 • usprawniono również zakres usług świadczonych minikoparką o 2 nowoczesne koparki

Całkowita wartość projektu: 474 990,46 zł

Kwota dofinansowania: 164 785,99 zł

eu 1024x88